Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Pårørende som ressource

BEDRE PSYKIATRI - Gentofte

Om donationen

Bedre Psykiatri i Gentofte har tidligere haft gode erfaringer med netværksgrupper og arrangementer for pårørende. Pårørende til psykisk syge bliver ofte glemt, men kan have brug for at indgå i netværk med andre ligestillede. Ved at støtte den pårørende bliver den pårørende en ressource i den syges behandling. Samtidig viser forskning, at de psykisk syge har større chance for at blive raske, når de pårørende er inddraget i behandlingen. Projektets formål er således at støtte med midler til annoncering, oplægsholdere og supervision, så de pårørende kan få redskaber til at bearbejde skyld, tabu og blive bedre til at håndtere stress og sætte grænser.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
BEDRE PSYKIATRI - Gentofte
Støttet beløb
70.000 kr., år 2016
Fokusområde
Mental sundhed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ved ikke på nuværende tidspunkt om samtale/netværksgruppen fortsætter som selvkørennde gruppe.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er blevet gennemført 7 foredrag med pæne deltagerantal og 1 samtalegruppe. Den oprindelige målsætning er blevet opfyldt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I højere grad kombinere afholdelse af informationsaftner med efterfølgende opstart af netværksgrupper.

Fokusområde

Mental sundhed

Vi arbejder for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.
Mere om vores fokusområde Mental sundhed