Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Pårørendecafe

Bedre Psykiatri

Om donationen

Denne donation skal gå til Bedre Psykiatri, som ønsker at starte og videreføre en pårørendecafé i Silkeborg Kommune, da der er gode erfaringer med pårørendecaféer i andre lokalafdelinger. Det kan ofte være meget belastende og stressende at være pårørende til en psykisk syg, og det er derfor vigtigt, at den pårørende får støtte i den rolle. Caféen vil give pårørende mulighed for at mødes med ligesindede og dermed få delt deres bekymringer og få gode råd til håndteringen af deres psykisk syge familiemedlem. Donationen skal bruges til en foredragsholder samt annoncering og drift af 10 møder.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri
Støttet beløb
60.000 kr., år 2017
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes, at vi har opnået et stabilt fremmøde med mange gengangere. De pårørende ved, at vi er der. Men nogle har ud over møderne brug for et tættere forløb. det er her vi må henvise til andre tilbud

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har til vores cafemøder haft et fremmøde på 5 til 17 deltagere med et gennemsnit på godt 8 deltagere pr gang. Vi oplever et stabilt fremmøde, hvor der er mange gengangere men også nye deltagere. De fremmødte giver udtryk for, at de har stort udbytte af at udveksle erfaringer med hinanden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mange af deltagerne syntes, at møderne i høj grad levede op til deres forventninger. De følte sig trygge og velkomne. Til nogle af møderne kunne vi nok med fordel have delt gruppen op i 2 efter oplægget. Det er også vigtigt fra starten at have overblik over hvilke andre aktører, man kan henvise til. Vigtigt at arbejde sammen med andre organisationer og kommunen.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv