Søg støtte

Søg

Selvevaluering

PårørendeCafe & Samtalegrupper

Bedre Psykiatri Sønderborg

Om donationen

Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri Sønderborg
Støttet beløb
115.000 kr., år 2021
Delmål
Mental sundhed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vil forsætte med at afholde PårørendeCaféer med oplægsholdere og vi vil forsøge at skaffe finansiering til nye samtalegrupper.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
PårørendeCafé Vi har i perioden juli 2021 – juni 2023 afholdt 20 PårørendeCafé møder med i alt 510 deltagere, 3 af møderne havde tilsammen 225 deltagere. Vi har haft gode foredragsholdere, som oftest selv har eller har haft en psykisk lidelse, hvilket har givet deltagerne viden og forståelse. Samtalegrupper. Se venligst medsendte fil: Evaluering Bedre Psykiatri.pdf

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikke umiddelbart