Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Pårørendegrupper - KOL-patient

Amager Hospital

Om donationen

Det kan være en stor udfordring at være pårørende til en KOL-patient, og undersøgelser viser, at mange pårørende udvikler angst og depression. I et forsøg på at håndtere denne problemstilling ønsker ansatte på Lungemedicinsk afdeling på Amager Hospital at afprøve pårørendegrupper, hvor indlagte patienters pårørende kan udveksle erfaringer. Grupperne skal ruste de pårørende til at støtte patienten efter udskrivelse. Foruden støtte til KOL-patienters pårørende har projektet også til formål at undersøge hvilke temaer, der kendetegner oplevelsen som pårørende og inkorporere dette i undervisningen af personalet på Lungemedicinskafdeling.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Amager Hospital
Støttet beløb
102.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet blev ikke implementeret som et fast tilbud på Amager Hospital, efter projektets afslutning. Dette skyldes logistiske udfordringer (flytning af sengeafsnittet) og manglende fast plejepersonale og anden prioritering.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
1. mål blev indfriet ved, at projektet gennemførte 6 pårørendegruppesamtaler. Ved afholdelse af gruppesamtalerne har de fysiske rammer på Amager Hospial været optimale, da det har været muligt at booke lokale, som var rummeligt, lyst og uforstyrret. Antallet af pårørendegrupper har været begrænset, da rekruttering af deltagerne har været en udfordring. Der har max. deltaget 5 personer inklusiv sygeplejerskerne til hver møde. De fysiske rammer for en større gruppesamtale er derfor ikke blevet testet. 2. Mål: Der blev indsamlet data igennem pårørendegrupperne og en tematisering blev udarbejdet, hvor der fremkom to hovedtemaer og syv subtemaer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Rekruttering af deltagerne var en stor udfordring, da sengeafsnittet flyttede fysiske rammer og skiftede leder, hvilket flyttede fokus væk fra projektet. Man kunne evt. have udskydt projektet til der var mere ro på sengeafsnittet. Endvidere foregik rekrutteringen i sommerhalvåret, hvilket var uhensigtsmæssigt, da der er ikke var så mange indlagte KOL patienter ved denne årstid kontra i vinterhalvåret.