Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Pårørendegrupper på tværs

Pårørende i Danmark

Om donationen

Donationen går til etablering af selvhjælpsgrupper, hvor pårørende kan mødes og tale om udfordringerne og livet som pårørende. Erfaringsmæssigt øger deltagelse i en pårørendegruppe den pårørendes selvomsorg og evne til at påtage sig opgaverne som omsorgsgiver. Pårørende i Danmark er en forening for pårørende til kronisk syge, handicappede eller svækkede personer på tværs af diagnoser.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Pårørende i Danmark
Støttet beløb
65.000 kr., år 2019
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores områdeansvarlige fortsætter og fungerer også som vejviser til lokale tilbud. Vi har fået gode kontakter til kommunale aktører, som kan hjælpe med rekruttering af gruppedeltagere, bl.a. demenskoordinatorer og pårørendevejledere. Vi har i øvrigt også (ifm et andet projekt) produceret et webinar om pårørendegrupper, som er henvendt til både gruppedeltagere og tovholdere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet var at oprette lokale pårørendegrupper, herunder at finde tovholdere og give dem gode redskaber til opgaven. Vi blev voldsomt udfordret af corona-pandemien og forsamlingsrestriktionerne. Vi er lykkedes med at producere materiale til tovholderne, at rekruttere tovholdere, og at klæde dem på gennem dialog og afholdelse af et kursus. Vi har produceret informationsmateriale og fået gode kontakter. Men vi har kun haft deltagere til et enkelt gruppeforløb. Endnu et forløb starter til maj.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne have brugt lokale sociale medier mere målrettet til at nå målgruppen. Vi overvejede at konvertere projektet til onlinemøder, men besluttede efter sparring med andre organisationer, at vores oprindelige udgangspunkt med fysiske møder havde betydeligt større chance for succes. Hvis vi havde vidst fra starten, at corona-pandemien ville vare så længe og komme i flere bølger, havde vi måske ageret anderledes. Aktivitetsniveauet afspejles i, at størstedelen af vores bevilling er uforbrugt.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår