Søg støtte

Søg

Selvevaluering

PårørendeRådgivningen

Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende

Om donationen

Donationen går til at iværksætte og evaluere en udvidet rådgivningstjeneste for pårørende til psykisk syge, der ofte er pressede, fordi de skal tage vare på både den syge, sig selv og den øvrige familie. I dag bemandes Bedre Psykiatris rådgivning af foreningens socialrådgivere. Med projektet ønsker Bedre Psykiatri at udvide sin rådgivningstjeneste med en række fagpersoner, bl.a. psykiatriske sygeplejersker, psykologer samt fysio- og ergoterapeuter, som med deres forskellige faglige kompetencer kan rådgive, styrke og støtte de pårørende endnu bedre om fx medicinske forhold, social- og sundhedsjura, testamente og værgemål. Bedre Psykiatri, der i dag tæller 13.000 medlemmer og 60 lokalafdelinger, er den eneste forening i Danmark, der yder specialiseret rådgivning til pårørende til psykisk syge.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende
Støttet beløb
1.350.000 kr., år 2018
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det fundament som er udviklet i projektet for det samlede rådgivningstilbud, er stærkt og stabilt fundament. Og de tilbud som er udviklet i perioden bliver ført over i den daglige drift i foreningen. Samtidig er det fundament så stærkt at det kan bære en videre udvikling af nye tilbud og en yderligere styrkelse af det eksisterende.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Styrkelsen og udviklingen af et målrettet rådgivningstilbud til pårørende til mennesker med psykisk sygdom, vurderer vi er indfriet. Der har været justeringer af tilbud og tilrettelæggelse undervejs, som vi blev klogere på den faktiske efterspørgsel. På nogle parametre nåede vi ikke alle måltal, på andre langt over. Se uddybende beskrivelse i den samlede evaluerings rapport

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde fra start mange ambitioner om at nå at udvikle en række tilbud. Undervejs måtte vi sande at, trods en forundersøgelse, var forventningen til bisidderkorpset anderledes end forventet. Vi havde også en forventning om at der i visiteringsamtalerne ville konventere flere rådgivninger til mail-rådgivningen. Dette viste sig ikke at være muligt. Vi undervurderende ressourceforbruget i udviklingen af fundamentet for selve rådgivningen.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår