Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Palliative Frivillige Netværk

Syddansk Universitet

Om donationen

Undersøgelser viser, at 70 % af ældre ønsker at dø i eget hjem, men forudsætningerne for dette er dog ikke altid til stede. Det Pallitative Frivillige Netværk arbejder i samarbejde med lokale hospices for, at dem, der ønsker det kan blive udskrevet og modtage lindrende pleje i eget hjem. For at garantere effektivitet af tilbuddet om frivillig pallitativ pleje i hjemmet er det nødvendigt, at der er en koordinator tilknyttet projektet. Donationen fra TrygFonden skal gå til løn til en koordinator.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Syddansk Universitet
Støttet beløb
300.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Underskudsgarantien med Region Syddanmark er genforhandlet. Kommunerne støtter i forhold til § 18-midler (ikke de store midler), men vigtigt med den lokale opbakning. Den primære finansiering er dog fondsmidlerne og forventes også at være det fremadrettet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vedr.Palliativt Sengeafsnit er det primære ikke at "få besøg", men at der er "et menneske", der kan være hos. Efter etableringen af frivillig indsats på Sengeafsnittet må konstateres, at de indlagte patienter er indlagte grundet komplekse behov for lindrende pleje og omsorg (observere og behandle). Den frivillige indsats er således primært at stille sig til rådighed og "nærvær og tryghed", når familie ikke kan være til stede. I forhold til frivillig indsats i eget hjem på Fyn er målet opfyldt som forventet, idet vi har været ude hos 101 uhelbredeligt syge i eget hjem og ialt har der været 826 besøg af Palliativt Frivilligt Netværk i årets løb.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I givet fald ville det være at kunne tilbyde den frivillige indsats på et tidligere tidspunkt. Men det er mere komplekst end som så. Primært fordi man endnu er uvidende om at "palliativt frivillig indsats" er en individuel tilrettelagt indsats og således tilrettelægges i forhold til det enkelte hjem / kombineres med rette frivillig. Det man kan gøre "mere" er synliggørelse og vished om at det er en stadig udviklende proces, som vi på mange måder kunne medvirke til at udvikle på landsplan