Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Partnerskab Mod Vold

Lev Uden Vold

Om donationen

Donationen går til en indsats, der skal forebygge vold i nære relationer. Hvert år udsættes omkring 38.000 kvinder og 19.000 mænd for fysisk partnervold, og partnerdrab udgør cirka en fjerdedel af alle drab i Danmark. Lev Uden Vold ønsker på baggrund af erfaringer fra et pilotprojekt gennemført i samarbejde med Københavns Politi at udbrede og evaluere en indsats, der forebygger eskalering af vold i nære relationer. Politiet er løbende i kontakt med voldsudøvere og voldsudsatte, og i flere politikredse vil medarbejderne fungere som bindeled til Lev Uden Volds rådgivning. Donationen går til at klæde politiet på til at henvise både voldsudøvere og ofre til Lev Uden Vold. Ved at kombinere politiets og ansøgers kompetencer er det målet at styrke det tidlige forebyggende arbejde. Bag den selvejende institution Lev Uden Vold står organisationerne Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, Dannerhuset, Dialog mod Vold, Fundamentet og Mødrehjælpen.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Lev Uden Vold
Støttet beløb
1.444.906 kr., år 2021
Delmål
Andet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er endnu ikke lykkes med at forankre indsatsen, men vi arbejder på at nå i mål. Vi er pt. i dialog med Rigspolitiet og undersøger forskellige finansieringsmuligheder.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
- Vi har undervist de 10 deltagende politikredse, så de i dag er klædt på til selv at opkvalificere hinanden internt. - Vi har løbende metodeudviklet på indsatsen med fokus på opsporing hos politiet og at opnå kontakt og gennemføre rådgivningssamtaler i Lev Uden Vold. - Vi har nået målet for antal samtykker (1106), men ligger lidt lavere i antal gennemførte rådgivningssamtaler (697).

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Indsatsen er blevet forlænget et år, med finansiering af Trygfonden og Augustinus Fonden, da der fortsat arbejdet på at afprøve forankringsmuligheder. Vi kunne med fordelt have medtænkt forankring helt fra start.