Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Patientuddannelse til mennesker med skizofreni: Gør noget – få det godt

Psykiatrisk Center København

Om donationen

Skizofreni er en alvorlig og ofte langvarig psykisk lidelse, som ofte er forbundet med nedsat funktionsevne og begrænsninger i at føre en almindelig aktiv hverdag. Mange mennesker med skizofreni har svært ved at passe et arbejde, tage en uddannelse, tage hånd om deres hjem og i det hele taget indgå i sociale fællesskaber - også når det gælder deres nærmeste. "Gør noget - få det godt med psykisk sårbarhed" er et nyt patientuddannelsesprogram, der strækker sig over tre måneder, og som via gruppesessioner har til formål at give deltagerne indsigt i egen sygdom samt hjælpe dem til at få meningsfulde aktiviteter ind i hverdagen. I et pilotprojekt i to distriktspsykiatriske centre har programmet vist positive resultater. Dette projekt vil undersøge effekten af programmet i et lodtrækningsforsøg, der gennemføres i fem distriktspsykiatriske centre i hovedstadsområdet. Undersøgelsen vil blive suppleret af et kvalitativt studie af deltagernes oplevelse af programmet. Projektet sker i et samarbejde med Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København, fem distriktspsykiatriske centre i hovedstaden samt ergoterapeutuddannelsen ved Professionshøjskolen Metropol.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Psykiatrisk Center København
Støttet beløb
2.096.908 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet blev forankret i den forstand at der blev indgået et samarbejde med psykiatriske og sociale psykiatriske tilbud i København, Svendborg og Odense, om at afprøve MA&R og dette blev gennemført. MA&R blev gennemført med en relativ høj deltagelse, lavt frafald og høj metodetrofasthed). Resultaterne af forsøgene viste at der ikke var forskel i mellem MA&R og de sædvanlige tilbud, hvorfor vi ikke kan anbefale implementering af MA&R.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet blev indfriet, da indsatsen blev afprøvet i et klinisk kontrolleret forsøg mellem 2018 og 2021. Indsatsen skiftede navn til "Meningsfulde aktiviteter og Recovery" (MA&R) og varede ca. 8 måneder. Peer-support og muligheder for individuel støtte blev tilføjet for at øge sandsynligheden for at indsatsen kunne hjælpe deltagerne til at indgå i meningsfulde aktiviteter i deres hverdagsliv. Målgruppen blev udvidet til mennesker med funktionsnedsættelser pga. psykisk sygdom.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har overvejet om forsøget skulle have været sat i bero under COVID 19, da aktivitetsmulighederne var begrænsede og måske har svækkede de potentielle effekter af indsatsen.