Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Pingpong for Parkinson

Bordtennis Danmark (BTDK)

Om donationen

Donationen går til en indsats, der skal tilbyde bordtennis til parkinsonpatienter for at forbedre deres fysiske helbred og livskvalitet samt bidrage til at gøre dem mere selvhjulpne. I Danmark lever ca. 8.000 mennesker med Parkinson, og mange flere er som pårørende påvirket af sygdommen. Forskning viser, at bordtennisaktiviteter bl.a. øger bevægelighed, koordination, hjerneaktivitet og muskelstyrke, og bordtennisspillet har vist sig ikke blot at medvirke til en stabilisering af Parkinson-sygdommen, men også bidrage til at gøre parkinsonsyge mere selvhjulpne. Oven i det medfører spillet godt humør og socialt samvær. BAT60+ og Bordtennis Danmark ønsker derfor sammen med Parkinsonforeningen at tilbyde bordtennis målrettet og tilpasset personer med Parkinson. Målet er, at ca. 55 bordtennisforeninger tilbyder særlig træning for parkinsonramte, hvor 200-250 personer vil deltage inden for projektets to år, og at aktiviteten derefter kan forankres i de eksisterende foreninger.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Bordtennis Danmark (BTDK)
Støttet beløb
233.700 kr., år 2021
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Desværre lykkedes det ikke at få alle foreninger med til at arrangere bordtennis for parkinson-patienter fremadrettet, men i takt med at vi fik arrangeret flere og flere akktiviteter, lykkedes det også at få overbevist ledere og trænere i klubberne at de skulle gøre fast træning for parkinson-patienter fremadrettet. De sidste stikprøver vi har taget i 6 klubber, har det vist sig at alle 6 foortsætter med disse tilbud til parkinson-folket. Det tyder på at en forankring er ved at finde sted.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Set ud fra en ren kvantitativ betragtning så lykkedes det ikke projektet at opfylde sin målsætning. Det skyldes dels corona-perioden, der vanskeliggjorde at gennemføre aktiviteterne dels viste det sig at opgaven var langt større end vi havde vurderet. Således sigtede vi på at 200 parkinson-diagnosticerede skulle have taget i mod tilbud om bordtennis i løbet af 2 år. Men set fra et mere kvalitativt perspektiv har projektet været en stor succes, Mindst 150 deltager nu i mere intensiv træning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
hovedproblemerne var ikke aktiviteterne, men derimod vores manglende erfaring med at få fat i de ældre parkinson-patienter - men i takt med at vi afholdte flere og flere arrangementer, så steg vores viden om hvordan vi kunne nå ud med vors budskab til denne gruppe. Vi havde næste dobbelt så mange deltagere på de sidste 5 workshops i forhold til de 5 første. vi skulle i højere grad have benyttet de lokale parkinson-foreninger som kontaktredskab fra starten.