Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Plads i lejr-fællesskabet

Red Barnet, Danmark

Om donationen

Red Barnet Aarhus afholder hvert år sommerlejre for udsatte børn og unge i alderen 6-13 år. Børnene kommer fra familier med en trang økonomi, en konfliktfyldt hverdag, fx pga. skilsmisse, eller manglende overskud grundet sygdom, depression el.a. Sommerlejrene giver børnene gode oplevelser og minder samt mulighed for at få nye venskaber. Med donationen kan Red Barnet Aarhus afholde seks sommerlejre for ca. 50 børn.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet, Danmark
Støttet beløb
90.000 kr., år 2022
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På langt sigt er flere af lejrene opstået af et fællesskab i Red Barnet klubber, som mødes ugentligt. Her bliver fællesskaberne forstærket af en uges sommerlejr. De andre lejre planlægger at mødes én gang efter lejren, således børnene har mulighed for at bygge videre på de nye relationer de har opbygget på lejren. Flere børn deltager også i andre Red Barnet projekter

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der bliver i løbet af lejrene skabt en unik tillid mellem børnene og de frivillige. Der bliver skabt et fællesskab som børnene ikke oplever at blive mødt af til daglig. Der har undervejs på lejrene været tid til at børnene kan spejle sig i de frivilliges ageren. Børnenes sociale relationer bliver styrket gennem aktiviteter i naturen. Børnene er blevet mødt af de fleste af de beskrevne aktiviteter. Vi håber at børnene kan blive inkluderet i snakken i skolen om oplevelserne i sommerferien.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi skal have en opmærksomhed på, om de aktiviteter vi iværksætter er rette til aldersgruppen. Fisketur ved put&take-sø og minigolf havde vi planlagt for aldersgruppen 6-10 år. Her var børnene for små til at få det nødvendige ud af de konkrete aktiviteter. Det vigtige at have for mål er at børnene kan gå fra en ”det kan jeg ikke” til ”det kan jeg godt”-oplevelse

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start