Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Positiv Alliance

Mercantec

Om donationen

Mercantec er Viborg kommunes største uddannelsesinstitution med omkring 500 medarbejdere og ca. 3.000 årselever. Mercantec har en stor del elever, som af forskellige årsager er psykisk sårbare, og som på trods af dette får et positivt ophold og gennemfører uddannelsen. Dette projekt omhandler en afdækning af, hvorfor og hvordan disse elever gennemførte deres uddannelser, heriblandt hvilke aktiviteter, der gjorde en forskel. Dette skal hjælpe institutionen med i fremtiden at fordre et endnu bedre miljø for sårbare unge og hjælpe flere med at få et positivt uddannelsesforløb. Gennem projektet vil de udvikle et koncept for, hvordan de som erhvervsskole kan stimulere og aktivere positive alliancer for eleverne, der dækker over både det faglige og sociale ophold på skolen.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Mercantec
Støttet beløb
797.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er sket intern udbredelse og videre ud til UU-vejledere i Viborg gennem 1. erfa-seminar omkring resultaterne af den første undersøgelse. Resultaterne fra afprøvningerne er udbredt på skolen også, og efter følgende formidles de gennem en fagbog: Rasmus Thy Grøn, LEAD: "Positive afvigere i uddannelsessystemet" – på Dansk Psykologisk Forlag, 2018. Mercantecs vicedirektør / pædagogisk ansvarlig har formidlet resultaterne videre i Erhvervsskoler Østjylland.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er væsentligt at pointere, at de elever, der har været hjulpet i projektet, uden denne hjælp ville have droppet ud. Disse elever havde udfordringer adfærdsmæssigt så vel som socialt. Misbrugsproblematikker, kriminalitet mv har også været udfordringer for en del af eleverne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja, en af erfaringerne er, at underviserne måske har behov for at blive klædt ekstra på til opgaven som en støttepille i en positiv alliance. Der kunne være behov for opkvalificering i forhold til psykoeducation mv. Det gælder måske især håndteringen af udadreagerende unge, som jo med deres adfærd bringer hele undervisningen i fare - også for de andre elever.