Søg støtte

Søg

Selvevaluering

"Primilejr på tur ud af huset"

Ferielejr Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Nogle børn har ikke mulighed for at tage på ferie med deres forældre. På den fynske Primilejr deltager hvert år 55 børn, der alle har noget at slås med i hverdagen. Dette kan være alt fra økonomiske problemer i familien til traumatiske oplevelser eller psykiske udfordringer. Primilejren lægger vægt på at bruge naturen mest muligt, da naturen er en fantastisk legeplads, som fremmer børns trivsel, læring, sundhed og udvikling. Denne donation skal bruges på også at tilbyde de sårbare børn en udflugt til en legepark, Legoland eller lignende. Ønsket er at give børnene en oplevelse, de kan fortælle om i skolen, så de ikke er de eneste uden noget at fortælle.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Ferielejr Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
35.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle vi har snakket med har tilkendegivet at børnene har fået en masse med sig hjem. De har alle fortalt at børnene er langt gladere, føler sig som en del af en gruppe eksempelvis i skolen og flere er begyndt at gå til fritidsaktiviteter for det tør/vil de gerne nu

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået rigtig mange tilkendegivelser fra både deltagende børn, forældre og sagsbehandlere, at de har haft en fantastisk ferielejr med en masse spændende aktiviteter og sjove fede ture ud af huset. De har alle tilkendegivet, at de har følt at de har været med, at de er blevet set og de er blevet forstået. De har følt sig som en del af et fællesskab. Flere har vi hørt er begyndt at gå til fritidsaktivitet og indgår i et fællesskab der, hvor de før sad hjemme.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Næste år vil vi lave langt flere sociale lege. Vi vil lave langt mere hyggestemning. Det har vist sig, at det ofte er omkring eksempelvis bålet at disse børn føler sig som en del af noget større.