Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Projekt Følgeven

Frivilligcenter Roskilde

Om donationen

At komme i gang med en ny fritidsaktivitet kan være svært for mange. Men for psykisk sårbare unge og voksne kan det være stærkt grænseoverskridende og helt uoverskueligt at skulle begive sig alene afsted til en aktivitet, de måske ikke har prøvet før, sammen med mennesker, de ikke kender. Dette projekt har til formål at hjælpe psykisk sårbare borgere ud af ensomhed og ind i Roskildes fritids- og foreningsliv. Det skal ske ved at opbygge og uddanne et korps af frivillige følgevenner, der kan ledsage psykisk sårbare borgere til nye aktiviteter og generelt støtte dem i etablering af sociale relationer. Projektet sker i et samarbejde mellem Frivilligcenter Roskilde, Roskilde Kommunes Center for Socialpsykiatri, Roskilde Idrætsunion, Sinds lokalgruppe i Roskilde samt foreningen Bistedet.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter Roskilde
Støttet beløb
987.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med et halvt år tilbage af projektperioden stod det klart, at forankringen hos foreningen SIND ikke ville kunne realiseres indenfor projektperioden. Det betød, at projektkoordinatorerne, i samarbejde med SIND, ansøgte Socialstyrelsens SærligSoc-pulje om økonomisk støtte til videre udvikling af projektet. Der er sikret midler til den videre udvikling af projektet i en 1-årig periode. Se uddybning i den vedhæftet rapport.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Undervejs i projektet blev 'match' redefineret, således at borgere, hvortil projektet havde ydet hjælp til at de kom ud i foreningslivet, men som ikke nødvendigvis kom i et etableret fællesskab også måtte tælle med i det endelig resultat. Se uddybning i den vedhæftet rapport. Herunder også læringer, som har haft indvirkning på opnåelse af målet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se venligst uddybning i vedhæftet rapport. Eksempelvis blev netværksmøder ændret til sociale sammenkomster for både frivillige og deltagere. Ligeledes er der i rapporten oplistet læringer opnået gennem projektperioden.