Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Projekt inklusion

Værestedet Stenbruddet

Om donationen

Stenbruddet er et værested for socialt udsatte mennesker, som er ekskluderede fra arbejdsmarkedet og ofte har en nedsat sundhedstilstand. De tilbyder blandt andet svømning som en aktivitet, hvilket bidrager med socialt fællesskab og træning til borgernes liv. Derudover bidrager tilbuddet til at borgeren tager ansvar for egen sundhed med hjælp fra et sundhedsfagligt team. Støtten fra TrygFonden er et tilskud til omkostningerne ved svømmehalsbesøg.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Værestedet Stenbruddet
Støttet beløb
2.160 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vurdere, at succesen bl.a skyldtes den fokus borgere selv havde for projektet, men også videre gav til andre borgere af Værestedet. Man skal huske på, at denne aktivitet var en aktivitet, som borgere selv ønskede sig, og som blev til på demokratisk vis (alle blev spurgt og hørt på et brugermøde).

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dels deltog flere borgere end vi havde forventet. Dels var der mange der udtrykte, at havde det ikke været for Værestedet, så var de ikke kommet afsted i svømmehalen. Dels dannede borgere netværk mellem hinanden. Borgere, som ikke kendte hinanden fra tidligere, begyndte lige pludselig at besøge hinanden i fritiden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vurdere, at denne aktivitet var en succes.