Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Projekt Locker Room

Projekt Udenfor

Om donationen

Projekt UDENFOR arbejder for at forbedre forholdene for sårbare og udsatte hjemløse, blandt andet gennem ’Projekt Locker Room’ i samarbejde med Københavns Domkirke og værestedet Hugs & Food. Med denne donation skal projektet udvides, så endnu flere hjemløse kan få skabe, hvor de kan opbevare ejendele som eksempelvis dokumenter, sovepose, tøj eller billeder. Dette tilbud suppleres med en bredere socialfaglig indsats, hvor to medarbejdere gennem hjælp, støtte og vejledning skal hjælpe de hjemløse ud af deres sociale isolation, ind i et fællesskab og ud af hjemløsheden – alt efter den enkeltes ønsker for fremtiden. Der kan være tale om rådgivning om muligheder, følgeskab til indlæggelser, fællesskabsskabende aktiviteter mv. Projektet samarbejder blandt andet med Kirkens Korshærs varmestuer og herberger.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Projekt Udenfor
Støttet beløb
1.000.000 kr., år 2019
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Locker Room var allerede en integreret del af arbejdet i Hugs & Food, og langt hovedparten af brugerne kendte medarbejderne i værestedet og benyttede det selv. En fuld overdragelse og forankring til dem var derfor oplagt og naturligt for den videre udvikling og for brugerne. Det skete ved udgangen af 2021. Dertil har vi i en erfaringsopsamling, vedhæftet denne evaluering, præsenteret projektet, bl.a. til inspiration til andre tilbud og aktører, der ønsker at starte et lignende projekt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målene vurderes i meget høj grad at være indfriet ud fra de beskrevne succeskriterier og på baggrund af det bevilligede finansieringsgrundlag på én medarbejder i to år. Vi vurderer 8 på skalaen, da antallet af brugere i Locker Room (50 særligt sårbare gadesovere fik sikker opbevaring, hjælp og brobygning i 2020 og 55 i 2021) til dels afspejler de forholdsregler og nye initiativer vi måtte tage, for at beskytte en yderst sårbar målgruppe under coronaepidemien.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle de valgte aktiviteter er gennemført og har bidraget til de fremsatte mål. I løbet af projektperioden eksperimenterede vi løbende med åbningstiden af locker room for bedst muligt at imødekomme vores målgruppes behov. Vi endte med at kombinere faste åbningstider 2-3 gange om ugen med fleksibel adgang for de brugere, der havde behov for det. Det blev et vigtigt redskab i relationsarbejdet og kontaktskabelsen på gaden.