Søg støtte

Søg

Selvevaluering

PsykiatriDebat Uge

BEDRE PSYKIATRI

Om donationen

Denne donation går til at afvikle en PsykiatriDebat Uge med fire arrangementer med input fra foredragsholdere og paneldeltagere. Formålet er at skabe debat om psykisk sygdom og de syges og pårørendes vilkår samt at nedbryde tabuer derom. I alt forventes 550 personer, herunder pårørende og faggrupper fra bl.a. psykiatrien, at deltage til arrangementerne, som afvikles af BEDRE PSYKIATRI i Thisted/Morsø.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
BEDRE PSYKIATRI
Støttet beløb
75.000 kr., år 2019
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er nu 2. gang vi har gennemført PsykiatriDebatUgen og vi gør det igen. Vi er blevet større i forhold til sidste år. Vi har fået omtale i flere medier både lokalt og regionalt, (ikke tv og landsdækning endnu) Vi er kendte også udenfor vores lokalområde, dog mest i psykiatrisammenhænge.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er generelt godt tilfredse med årets resultat. Vi er meget tilfredse med antallet af deltagende fagpersoner. Vi vil gerne have endnu flere politikere til at deltage, både som tilhører, men også som deltagere i debatterne. Det har dog vist sig at være vanskeligere end vi havde forventet, da vores arrangemet desværre, ramte ind i et landsdækkende regionsseminar for politikere, som alle medlemmer af div. psykiatriudvalg deltog i, ligeledes har vi en fysisk aftand, der giver en del udfordringer, hvis vi skal have folketingspolitikere til at deltage i arrangementerne. Vi arbejder på en omlægning af politikernes deltagelse, der evt. kunne have en positiv effekt på antallet af deltagende politikere, se vedhæftede evaluering. Vi har allerede opnået et vist regionalt og nationalt kendskab, men er her ikke i mål endnu. Et uventet mål, som vi har opnået i år er at, andelen af deltagere med psykiske lidelser i år var større end forventet. Ligeledes var disse deltagere, til vores positive overraskelse, ret aktive i debatterne. Vi er ikke helt tilfredse med antallet af deltagere generelt, dette vil vi forsat arbejde på fremadrettet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har vurderet mandag - onsdag til 10 og torsdag til 6,5 - Torsdag har været (både i år og sidste år) været en politiker debat. Desværre var debatten dårlig besøgt og man er noget "sårbar" på programmet når 2 ud af 4 politikere melder kortfristet afbud. På trods af det, var der en fantastisk debat - og god taletid til de to politikere. Det dårlige fremmøde skyldes helt sikkert også, at vi ikke kunne "booste" torsdagens arrangement fordi der var politikere med. Det var vi ikke bekendt med, og det lykkedes os ikke at blive "godkendt" hos facebook i tide. I forhold til aktiviteterne tænker vi måske at indbyde politikere til debat hver aften (sammen med projektholderne) på den måde hører de også foredragene :-) se igså vedhæftede evaluering. De overraskede os, at politikerne virkede til at være meget længere væk fra virkelighedens psykiatri end vi havde ventet. Det skal vi naturligvis råde bod på til næste arrangement, f.eks. ved at udsende mere detaljeret information før arrangementet.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende