Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Psykisk støtte og hjertesygdom

Bispebjerg-Frederiksberg Hospital

Om donationen

Donationen går til et forsøg, der skal teste effekten af kognitiv adfærdsterapi til patienter med åreforsnævring i hjertet. I dag lider 160.000 danskere af åreforsnævring i hjertet, og hver femte er også belastet af mentale problemer som angst eller depression. Dette projekt vil i et lodtrækningsforsøg afprøve effekten af et intensivt kognitivt adfærdsterapi-program blandt hjertepatienter med åreforsnævring, der samtidig lider af psykiske problemer. Viser effekten sig at være god, kan metoden potentielt udbredes til hjerteafdelinger i hele landet. Bedre behandlingsmetoder har over de sidste 15 år reduceret dødeligheden, så flere lever længere med åreforsnævring i hjertet, hvilket også øger vigtigheden af hjerterehabiliteringsindsatsen.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
Støttet beløb
2.004.966 kr., år 2018
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Intervention er implementeret i klinikken lokalt, vi håber via regionsbaseret efterårsmøde at kunne udbrede vores positive erfaringer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er gennemført, data opgjort og analyseret. Vi har publiceret protokolartikel: A. Holdgaard et al: ”Intensive group-based cognitive therapy in patients with cardiac disease and psychological distress-a randomized controlled trial protocol” Trials, E-pub: 18-07-2021. Hovedfund fra projektet er under submission og forventes publiceret indenfor 6 mdr. Effekt af intervention så genstig i forhold til reduktion af psykisk belastning og genindlæggelser at den nu er implementeret i klinikken.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det var sværere end forventet at få projektet implementeret udenfor region Hovedstaden pga interfererende projekter og pga frafald fra potentielle patienter pga stor afstand fra hjem til hospital. Derfor kunne projektet med fordel have inkluderet kommunale sundhedscentre. Tid fra event til intervention blev periodevist forlænget i afventen af flere deltagere og pga nedlukning under COVID epidemi. Det sidste er svært at ændre på det første mindskes i klinikken ved at samle større enheder