Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Queer Body and Mind

LGBT+HUSET

Om donationen

Ifølge kortlægningen af homo- og biseksuelles samt transpersoners levevilkår og samfundsdeltagelse, som VIVE har udarbejdet i 2022, er LGBT+personer i betydelig større risiko for både mistrivsel og et dårligt tilhørsforhold til fællesskaber og uddannelse end andre grupper. Med donationen kan LGBT+HUSET tilbyde ca. 100 LGBT+personer at deltage i foredrag med udgangspunkt i psykomotorik, og der skal gennemføres terapeutiske forløb for 8-10 unge, hvor fokus er på køn og seksualitet med særligt fokus på minoritetsstress. Det skal medvirke til at øge LGBT+personers trivsel og tilknytning til fællesskaber.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
LGBT+HUSET
Støttet beløb
125.000 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har været stor tilstrømning af unge som havde interesse i projektet, og samtidig har vi kontinuerligt arbejdet sammen med vores kommunale partnere. De ser hvordan projektet giver mening for deres målgruppe, og der er mulighed for at skabe finansiering af projektet herigennem, særligt på baggrund af de gode resultater. Dertil har vi et nyfundet fokus på forankring i frivillighed, da der er mulighed for at fortsætte projektet vha. frivillige terapeuter og terapeutstuderende.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med projektet var at forbedre det mentale helbred hos unge LGBT+-personer i Aarhus. Det mål har vi i høj grad opnået. Alle deltagere har sagt at de har bedre mental og fysisk tilstand efter forløb samt bedre forståelse af sig selv og egne ressourcer. Dertil har vi fået positive tilbagemeldinger på oplæg, særligt i forbindelse med de konkrete værktøjer som de unge har fået med fra disse. Så overordnet er målet nået, dog ser vi også muligheder for forbedringer og udvidelser af projektet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Resultaterne viser, at individuelle forløb for unge var et rigtig godt valg, der gav de unge konkrete værktøjer og forandringer. Oplægsdelen kunne med fordel have været i workshop-format. Vi oplevede at vi ønskede mere tid til fordybelse og erfaringsdeling mellem deltagerne. Derudover kunne vi have kombineret de individuelle forløb med gruppeterapeutisk forløb, som giver mulighed for at de unge kan støtte hinanden. Dette er også en oplagt mulighed for videreudvikling.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start