Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Redningsdukker

Lejre Havkajak & friluftsforening

Om donationen

Kano- og kajaksporten er i vækst i Danmark. Det mærker Lejre Havkajak og Friluftsforening, der oplever en stigning i antallet af nye medlemmer samt i antallet, der vælger at forsætte roningen om vinteren. Denne udvikling medfører, at de føler en større nødvendighed af at tilbyde førstehjælpskurser til deres medlemmer. Kurserne skal have fokus på bjærgning og hjertelungeredning i kajak samt hypotermi. For at træningen bliver så realistisk som muligt, har foreningen brug for tre bjærgningsdukker, hvilket de søger støtte til. Dukkerne vil også være tilgængelige for Holbæk Kajakklub samt øvrigt interesserede i DGI Vestsjælland.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Lejre Havkajak & friluftsforening
Støttet beløb
22.463 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da vi stadig er i en opstartfase med at knytte førstehjælpen sammen med vandmodulet og HLR på vand, samt hypotermisk behandling allerede ude på vandet, er det svært og sige at projektet er forankret, men, det arbejder vi videre med fremadrettet

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft øvelser i svømmehal og også i åbent vand. det var super godt at kunne bruge disse dukker, da det viste sig at kræve en hel del mere at arbejde med en, som absolut ikke hjælper til. samtidig kunne dette udføres med en vandtemperatur på ca 1 grad - uden at sætte sikkerheden over styr, da ingen personer behøvede at komme i vandet, responsen fra dem som deltog var yderst positiv. Hjerte lungeredning i kajakkerne med brug af dukkerne krævede som ventet noget øvelse, men samarbejde mellem roerne og lidt øvelse gør det til noget som er rigtig godt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej - vi mener ikke vi kunne gøre det anderledes idet vi er så tæt på virkeligheden vi kan komme, og det vil også være det vi arbejder videre hen i mod, efterhånden som vi får dette med vandmodulet indarbejdet, og som nævnt, så er vi stadig igang og vil fortsætte