Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Relationer og bevægelse

BørneBasketFonden

Om donationen

BørneBasketFonden arbejder for at få flere børn til at deltage i den organiserede idræt i tæt samarbejde med SFO’er og skoler. Foreningen etablerer Børnebasket-klubber på folkeskoler, hvor børn i 0.-5. klasse kan deltage under og efter skole. Det har været med til at bringe foreningsaktiviteter derhen, hvor børnene er, hvilket har tiltrukket både ressourcestærke og socialt udsatte børn. Med donationen kan foreningen udvikle en metodeværktøjskasse til de nye klubber samt ansætte relationsopbygnings-konsulenter, som skal stå for den første kontakt til skolerne og foreningerne og gøre dem klar til arbejdet med børnene. Målet er at kunne støtte endnu flere udsatte og foreningssvage børn i at gå til basket.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
BørneBasketFonden
Støttet beløb
617.400 kr., år 2020
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankring er lykkedes. Alle opstartede foreninger er blivende tilbud med lokale identiteter og en plads i lokalsamfundet. Det er dog pga. målgruppen udfordrende at basere den økonomiske bæredygtighed på kontingentindtægter, og der er behov for fortsat tæt relation til skoler/SFOer m.fl. Derfor er der glædeligt, at vi i Kbh fortsat har socialt partnerskab med kommunen og fast bevilling til åben skole samarbejde, og vi har indgået lokale samarbejder med bl.a. Idrætsprojektet, Get2Sport og PLAY.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Metoden med at opstarte foreninger tæt på børnene i kombination med skoleforløb har været den rigtige ift. brobygning, og det har været afgørende at vi har kunne være til stede i områderne gennem flere år. Der er pt opstartet 11 foreningsafdelinger i udsatte områder med i alt ca. 700 aktive børn/unge. Især foreningerne i Farum, Bispebjerg, Amagerbro og Vigerslev er stærkt forankret og har potentiale for yderligere vækst, mens Værebro, Tingbjerg og Brøndby Str. fremadrettet har behov for støtte

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Metoden med at opstarte lokale foreninger tæt på børnene i kombination med skoleforløb har været den rigtige ift. brobygning til foreningerne. Vi har stået for den administrative opstart og samarbejde med skoler mv, hvilket har nedbragt barriererne for at lokale forældre og andre foreningsfrivillige har kunnet overskue at engagere sig. Man kunne med fordel have indtænkt en ekstra socialpædagogisk indsats i de mest udsatte områder. Det har vi heldigvis fået mulighed for gennem projektet ID158824

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet