Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Resocialisering af indsatte

Kriminalforsorgen og Cafe Exit

Om donationen

Dette projekt vil bruge musik, sang og kreativitet til at give indsatte et meningsfyldt tilbud, som kan være afgørende for deres videre liv efter endt afsoning. De indsatte bliver del af et forpligtende fællesskab og opbygger relationer til nye miljøer, som kan hjælpe dem til at leve et liv uden kriminalitet. Projektet bygger videre på mange års erfaring og praksis med ”Fangekoret” i Vridsløselille Statsfængsel. Fangekoret, som TrygFonden også har støttet gennem flere år, har vist, at det er muligt at bryde ud af en kriminel løbebane, og koret nyder stor anseelse i både det danske fængselssystem og befolkningen. Målet med dette nye projekt er at nå ud til flest mulige afdelinger og grupperinger i landets fængsler samt gennemføre motiverende aktiviteter med så mange indsatte som muligt.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Kriminalforsorgen og Cafe Exit
Støttet beløb
1.062.706 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi arbejder fortsat på forankringen, men det går den rigtige vej og der bliver flere og flere medspillere, samarbejdspartnere og større og større opbakning og anerkendelse. Nyeste anerkendelse var overrækkelsen af Fællesskabsprisen af formand for socialdemokratiet, Mette Frederiksen. Der arbejdes desuden på at udforme en ny stilling i Kriminalforsorgen til varetagelse af landsdækkende koraktivitet i fængslerne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er gået langt over alle forventninger i en periode, hvor alt var usikkert omkring fremtiden i Kriminalforsorgen pga. omstrukturering, reorganisering, forflytninger, nedlukning og opstart af nyt fængsel. I en tid med store forandringer har det vist sig, at de planlagte aktiviteter, mål og strategi var bæredygtige og har betydet en tilgang af nye brugere, flere frivillige, større kendskab til projektet, udbyggelse af netværk, opbakning og anerkendelse. Aktiviteterne foregik tidligere kun i et enkelt fængsel, men er nu startet op i 5 andre fængsler. For flere af deltagerne har det fået en livsforvandlende betydning. De har fået nye relationer, blevet en del af et nyt netværk og indgår i et forpligtende fællesskab. De har fået nye sociale færdigheder og fungerer bedre og bedre. Aktiviteterne er som nævnt udvidet og tilbuddet omfatter nu alle indsatte i de danske fængsler og konceptet er videregivet i Kriminalforsorgen i Sverige og Norge og der har været afholdt workshops og kurser i Stockholm, Oslo og Göteborg.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej -og aktiviteterne er også blevet udvidet udover de nævnte i ansøgningen, hvilket har betydet endnu større succes end forventet.