Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Rette pille til rette patient

Forskningsenheden for Almen Praksis

Om donationen

Denne donation går til udvikling af et sæt af procedurer, der skal give almenpraktiserende læger overblik over patienters sygdoms- og medicinhistorie. Mange, særligt ældre patienter med flere sygdomme, bruger adskillige forskellige former for medicin, hvilket øger risikoen for fejl, bivirkninger og manglende overholdelse af ordinationer. I Danmark vurderes der at være cirka 750.000 patienter i behandling med mere end fem faste lægemidler, og antallet vil formentlig vokse i takt med endnu flere ældre patienter. Det vurderes, at op mod 60 pct. af alle patienter over 65 år får uhensigtsmæssig medicin.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Forskningsenheden for Almen Praksis
Støttet beløb
995.930 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
PREPAIR-interventionen viste sig anvendelig for både patienter og almen praksis. Den har vi derfor arbejdet videre med ift forankring lokalt hos Region Midtjylland og nationalt, bl.a. hos Sundhedsstyrelsen og på Lægedage. På www.feap.au.dk/PREPAIR og www.feap.au.dk/MOSAIC kan I se vores interventionsproduktioner (PREPAIR-skemaer på forskellige sprog, MOSAIC-guide til almen praksis samt implementeringsvejledninger hertil).

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi udviklede PREPAIR, der er et kort, anvendeligt skema til patientforberedelse og patientinddragelse i forbindelse med årsstatus og medicingennemgang i almen praksis. Desuden udviklede vi MOSAIC-guiden, der er et pragmatisk redskab til at facilitere en systematisk, teambaseret tilgang for almen praksis til at udarbejde resuméer over patienters sygdomshistorik til brug for medicingennemgang.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det kunne have styrket interventionerne med endnu mere inddragelse af relevante aktører i udviklingen, afprøvningen og implementeringen af interventionerne. Projektet var dog begrænset i tid og midler, og inden for disse rammer oplever vi, at vi er kommet godt i mål med projektet.