Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Risikovurdering og vejledning

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID)

Om donationen

Donationen går til et projekt, der skal forebygge drukneulykker gennem risikovurdering. Hvert år sker der ulykker på lystbådehavne, der kunne være undgået med det rette sikkerhedsudstyr. Gennem projektet skal 48 havne sikkerhedscertificeres, og brugernes viden om havnens redningsudstyr skal øges. Der kommer flere og flere besøgende på de danske havne i takt med væksten i de blå vandsportsaktiviteter (SUP, kajak, vandscootere mv.), og at havnene i stigende grad benyttes som byens rekreative rum. Siden 2006 har projektet Sikker Havn haft som mål at højne havnesikkerheden, men der mangler generelt vigtigt redningsudstyr på havnene, der fx gør det muligt at redde bevidstløse personer op.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID)
Støttet beløb
1.526.000 kr., år 2019
Delmål
Respekt for vand

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forretningskoncept med 7 vejledere og 2 reserve vejledere i FLID er udviklet og testet, så Sikker Havn konceptet og certificering kan fortsætte de kommende år mod en beskeden brugerbetaling. Certificerede havne præsenteres på FLIDs Havneguide (1,2 mio. sidehenvisninger) og FLIDs hjemmeside, hvad der lægges stor vægt på i forhold til gæstesejlere. Alle lystbådehavne kender til Sikker Havn. Det skønnes ikke, at der bliver behov for særlig støtteordning til recertificering af lystbådehavne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Uddannet 7 Sikker Havn vejledere mod forventet 4 Risikovurderet 95 lystbådehavne mod forventet 70 havne. Udstedt 22 re-certificeringer mod forventet 14 havne. Ny certificeret 26 havne mod forventet 48. Forskellen må især tilskrives forbud mod generalforsamlinger under Corona. 69 havne i gang med opsætning af redningsudstyr, mod forventet 20. Information til havnenes brugere: Plakater, nyhedsbreve, artikler, fem videoer og 2 kampagner på sociale medier. Alle fritids- og søsportsorg. er med.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Tre afvigelser: Skabelon med delvis automatisk udfyldning, vejledning, billeddokumentation og økonomisk overslag erstattede tænkt digitalt registreringssystem. Spørgeskemaundersøgelse af brugernes viden om risici og redningsudstyr blev til to kampagner rettet mod bestyrelser og havnens brugere. Brugere og gæster blev kontaktet med kampagner på sociale medier. Katalog over opgraderingskit blev til et Produktkatalog over alt redningsudstyr. Ellers er alle 4 dele gennemført efter planen.