Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Robinson sommerlejr

Red Barnet, Ringsted Lokalforening

Om donationen

Med donationen kan Red Barnet, Ringsted Lokalforening invitere 30 sårbare børn og deres forældre på sommerlejr i sommerferien. Familierne har ikke økonomi eller sociale ressourcer til selv at tage på ferie, men på lejren får de gode ferieminder og mulighed for at møde familier, som de kan udvikle venskaber med. Lejren har fokus på aktiviteter i og ved havet. Donationen skal derfor bruges til afholdelse af ferielejren og derudover til at uddanne lejrens frivillige i åbent vand-livredning og livreddende førstehjælp, så lejren kan afholdes under trygge rammer.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet, Ringsted Lokalforening
Støttet beløb
45.000 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har løbende taget billeder af aktiviteterne og delt med familierne hver især. Når der afholdes mad-arrangementer i familieklubben løbende på året, vil der blive delt minder fra lejren og vist billeder på en projektor.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Familierne dannede nye relationer i mellem sig, og børnene udfoldede sig positivt i naturen. Grundet godt vejr, var vi udenfor hele tiden, hvor vi lavede aktiviteter med spil, bålhygge, strand, gåture og meget andet. Vi havde arrangeret en aktivitet “rescue day” der stod for at lærer familierne førstehjælp kursus, og vi var efterfølgende på stranden/i vandet, hvor familierne fik god læring om tryghed ved vandet - efterfulgt af sejltur i livredderbåden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Umiddelbart nej

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start