Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Røde Kors' Ferielejre 2022

Røde Kors

Om donationen

Donationen går til ferielejre, der giver sårbare børnefamilier en tiltrængt ferieoplevelse og inkluderer dem i fællesskabet. Familiernes økonomiske knaphed og manglende overskud betyder, at mange af børnene ikke har adgang til de samme ferieoplevelser og fællesskaber, som børn fra mere ressourcestærke familier. Røde Kors har siden 2005 arrangeret ferielejre for sårbare familier, og behovet er steget år for år. For at imødekomme det stigende behov blandt de familier, som under corona-pandemien har oplevet øget isolation og mistrivsel, har Røde Kors med donationen i sommeren 2022 kunne tilbyde ca. 900 børn og forældre at komme på lejr i skolesommerferien. Lejrene tilbyder børnefamilierne et fællesskab, hvor de kan spejle sig i andre i samme situation som dem selv, og når børnene vender tilbage til hverdagen efter endt ferie, kan de fortælle, at de ligesom deres klassekammerater har været på sommerferie.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Røde Kors
Støttet beløb
500.000 kr., år 2022
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i 2022 afholdt et rekordhøjt antal ferielejre, hvilket vidner om at ferielejr-konceptet er godt forankret ude i vores lokalafdelinger. Derudover har vi formået at fastholde en del af vores Sommerlejr-frivillige fra 2021, på trods af at lejren i år blev afholdt på Fyn. Vi har fået positiv respons på vores 'ryste-sammen'-dag, hvor de frivillige på tværs af landet fik en mulighed for at mødes og vidensdele, og vil fortsætte konceptet i 2023.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Røde Kors' ferielejre slår sidste års rekord, og er i 2022 nået ud til flere børnefamilier end nogensinde før. På 20 ferielejre spredt over hele landet har i alt 932 børn og forældre i år fået sommerferieminder for livet - en stigning på 110 deltagere sammenlignet med sidste år. Vi når og overstiger dermed vores mål om at nå mellem 850-900 deltagere i 2022.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har været en særlig stor efterspørgsel på vores Sommerlejr i år, hvorfor en opnormering på 20 pladser ikke har været tilstrækkelig. Vi prioriterer derfor næste år at afholde Sommerlejren et sted, der kan huse endnu flere deltagere. En større deltagertilslutning betyder også, at vi må forvente at skulle rekruttere endnu flere frivillige i 2023.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start