Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Røgalarmer i alle boliger

Den Selvejende Institution Olufsgården 2A

Om donationen

Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Den Selvejende Institution Olufsgården 2A
Støttet beløb
47.817 kr., år 2020
Delmål
Forebyg brand

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ejendomskontoret er allerede inddraget - de ajourfører løbende listen med hvilke lejemål der har opsat alarmer. Vi i projektet følger stadig opgaven indtil så mange alarmer som muligt er sat op.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På grund af corona har der desværre været store forsinkelser i projektet. Vi har fået tilbagemelding om at røgalarmer er opsat i 43 lejemål ud af 296, hvilket svarer til 14%. Derudover har 14 lejemål bedt om hjælp fra vores ejendomsfunktionærer. Vi påbegynder nu at rykke de lejemål der mangler opsætning. Vi forventer derfor, at 90% af lejemålene vil være færdige ved årsskiftet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi føler, vi har været meget proaktive, men udefra kommende omstændigheder har spændt lidt ben for os. For eksempel har vi på nuværende tidspunkt ikke haft mulighed for at afholde beboermøde på grund af corona. Vi har dog forsøgt at udarbejde en fyldestgørende brochure som kompensation for dette. På vores første møde med brandvæsnet fik vi indtryk af at de kunne stå mere til rådighed både mht vejledning og fysisk opsætning etc - dette har efterfølgende vist sig ikke helt at holde stik.