Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Rolige sving reducere arousal

Region Sjælland

Om donationen

Donationen går til anskaffelse af hængekøjer, som skal give patienterne mulighed for stimulering og afspænding. En stor del af patienterne kæmper med uro, angst, selvmordstanker, selvskade eller misbrug. Psykiatrien Øst arbejder på at reducere anvendelsen af magt i psykiatrien, og som led i projektet skal det undersøges, om hængekøjerne kan berolige patienterne og øge deres trivsel.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Region Sjælland
Støttet beløb
31.616 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores aktivitetsmedarbejdere gør et stort stykke arbejde for at vedligeholde interessen for anvendelsen af produkterne, ligeledes nævnes det i undervisningssituationer af UI at projektet og produkterne er tilgængelige. Der har dog ikke været "spalteplads" overskud i organisationen på baggrund af covid.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hypotesen var at rolige sving og beroligende metoder jævnfør safewards modellen, kunne hjælpe nogen patienter til at dæmpe arousal og brugen af tvang. Grundet barsel og manglende overlevering og opfølgning af kollega, som ganske kort tid efter søgte nye veje uden at videre give projektet til den næst kommende. Patienterne beskriver at de faldt mere ro ved at benytte produkterne den korte periode der var aktiv inden covid.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Produkterne er forsat et tilbud i afsnittene og bliver anvendt i forbindelse med beroligende metoder. De patienter der her sidst i 2021 er blevet interviewet omkring brugen af produkterne har været tilfredse med det, men det fremgår af data at det er en individuel smagssag om det har effekt for den enkelte i forhold til aoursal reducering ved brug af hængekøjer eller cacoons. Man kunne også have projektperiode over sommeren uden covid, så havde resultatet nok været mere repræsentativt.