Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Salsa forebygger fald hos mennesker med knogleskørhed

Aalborg University

Om donationen

Donationen går til udvikling og afprøvning af latindans som en intervention, der kan forebygge faldulykker hos ældre med knogleskørhed. Projektet vil involvere 120 ældre med knogleskørhed, der er skrøbelige og derfor typisk inaktive. Latindans er på én gang skånsomt og kognitivt udfordrende, ligesom det styrker balance, koordination og kondition. Forventningen er, at deltagerne efter et år vil have en højere knogletæthed, lavere risiko for fald, en bedre livskvalitet og et bedre hverdagsliv. 400.000 mennesker i Danmark lider af knogleskørhed. De samlede omkostninger ved faldulykker i Danmark er omkring 5,5 mia.kr. om året.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aalborg University
Støttet beløb
999.771 kr., år 2018
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Efter det første hold havde færdiggjort deres træningsperiode, valgte de fleste af deltagerne at få oprettet et bruger betalt hold hos Den Rytmiske i Nordkraft i Aalborg, hvor de kunne danse videre. Der gik dog kun få uger, inden den første Corona nedlukning lukkede dette hold. Der er dog stadig et hold hos den Rytmiske i Nordkraft, ”Salsa for seniorer”, der tilbyder dans for ældre borgere. Endvidere føres tankerne fra projektet videre i en ny post-doc stilling.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået færdiggjort vores studie, hvor der er kommet nogle spændende resultater, blandt andet at dans kan nedsætte risikoen for at få en faldulykke. Corona pandemien har dog gjort at vi har færre deltagere med i studiet end ønsket, da træningsholdene måtte stoppes grundet restriktioner, hvilket medførte at flere deltagere end forventet stoppede i studiet, samt rekruttering af nye deltagere blev besværliggjort.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes de valgte aktiviteter har været de rigtige, da de viste sig at have den effekt, som vi havde håbet de ville. Grundet Corona pandemiens og dens restriktioner, hvor det ikke var tilladt for vores ældre borgere at mødes til indendørs træning, har vi dog måtte ændre en del af træningen til at foregå online, for at kunne færdiggøre projektet.