Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sammenhold gir styrke

Red Barnet Langeland

Om donationen

Red Barnet Langeland afholder en tredages ferielejr i juli 2023 for udsatte børn og deres familier. På lejren får familierne naturoplevelser, og de kan deltage i aktiviteter, der aktiverer alle sanser. Fælles for familierne er, at de ikke ellers ville få den slags oplevelser eller mulighed for at skabe nye relationer og netværk til andre børn og voksne. Med donationen kan 25 børn og 20 voksne få en god ferieoplevelse sammen.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Langeland
Støttet beløb
35.000 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er lykkedes med at arrangere gensynstur. ligesom flere af de frivillige er gennemgående på alle opfølgende arrangementer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mener, at vores aktiviteter med familier og børn på sommerlejren opbyggede et positivt fællesskab.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne have valgt mere naturnære aktiviteter enkelte af dagene.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start