Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Samtalegruppe for pårørende

Bedre Psykiatri

Om donationen

Bedre Psykiatri i Allerød afholder otte gange om året gruppesamtaler for pårørende til psykisk syge. Denne donation skal bruges til at fortsætte tilbuddet, hvor de pårørende bliver undervist i, hvordan de kan håndtere de svære situationer, der opstår i en hverdag med et psykisk sygt familiemedlem. Samtalerne varetages af en socialrådgiver og en psykoterapeut.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri
Støttet beløb
11.300 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vor gruppe slutter, hvis de ikke ytrer ønske om at fortsætte i selvhjælpsgruppe

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gruppen kørte som planlagt og med kun få forsømmelser grundet sygdom eller ferie.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej. Vi har erfaring med, at der ikke må være mere end 8 i hver gruppe, for at alle føler sig hørt. Landsforeningen er klar over, at 12 var for mange; men det gik åbenbart godt, for en gruppe har valgt at fortsætte i selvhjælpsgruppe.