Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sangfællesskaber for alle

Sangens Hus

Om donationen

Donationen går til at skabe sangfællesskaber på tværs af etnicitet og alder. Fællesskaberne skal dels være et redskab til sprogstimulering af nydanskere og fremme indlæringen af dansk som andetsprog, og dels skal de fremme integrationen mellem ”gammel- og nydanskere”. I første omgang udrulles tre sangfællesskaber, hvorefter planen i anden ombæring er at etablere yderligere syv. Der udvikles en korsangbog, afholdes et korstævne og produceres små film om projektet. Sangens Hus og LærDansk ved Dansk Flygtningehjælp har tidligere samarbejdet omkring sang som en del af danskundervisningen for nydanskere.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Sangens Hus
Støttet beløb
2.860.654 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringsmuligheden ændrede sig markant i re-designet. Vi lykkedes med at certificere 80 frivillige sangledere, og ydermere har 7 sangkraftcentre medvirket til afviklingen af kurserne, og kan selv varetage fremtidige kurser i 2024. Hertil har vi internt opkvalificeret 5 nye sangkonsulenter til at varetage kurserne. Som afslutning inviterede vi alle de frivillige sangledere til et netværksmøde, med inspiration udefra. Dette pegede frem mod et bredt ønske om fremtidige årlige netværksmøder

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vurderingen er på baggrund af projektets re-design. Formålet er defineret således: Sangfællesskaber for alle har til formål at skabe åbne sangfællesskaber hvor ny- og gammeldanskere mødes om sangen. Hvordan kan vi klæde sangledere på til at bruge sangen i deres nære, konkrete dagligdag – der hvor de kan tage et aktivt medansvar for egen og andres tryghed og øge deres egne konkrete muligheder for at bidrage.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i re-designet gennemført 7 kurser. I løbet af de første kurser ændrede vi på formen, efter løbende at have evalueret hvad der virker godt når målgruppen var de frivillige sangledere. Helt konkret ændrede vi kurset fra 3 gange til 2 gange, for nemmere at kunne fastholde kursisterne. Dertil har vi indsamlet ny erfaring som vi nu har udviklet til: Kom godt i gang med fællessang - Sanglederens guide til at skabe trygge sangfællesskaber.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle