Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sansehave

Specialtilbuddet Koktvedparken og Koktvedstien

Om donationen

Beboerne på Specialtilbuddet Koktvedparken og Koktvedstien har en udviklingshæmning samt fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. De har brug for forudsigelighed og ro, men også for at blive stimuleret og have et frirum. Med donationen kan specialtilbuddet anlægge en sansehave med farver, rolig musik og en ”pilfinger-væg”, der kan berolige de udadreagerende beboere. Haven får også en legeplads med gynger, sandkasse og en trampolin til voksne. Formålet med haven er at gøre beboerne roligere og gladere, og aktiviteterne skal skabe en endnu bedre relation beboerne imellem og med medarbejderne.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Specialtilbuddet Koktvedparken og Koktvedstien
Støttet beløb
310.550 kr., år 2021
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er lykkedes med at lave en have som er blevet så vedligeholdelsesfri som muligt. der vil altid være lidt som skal passes, men vi har investeret i kvalitetsmaterialer, og tænkt det ind ift. beplantningen. Her ud over har vi skabt et bredt kendskab til sansehaven. Se artikel om åbningen ved vores borgmester Birgit S. Hansen samt Ole Stavad fra Trygfonden: http://m.kanalfrederikshavn.dk/index.php?id=482&tx_ttnews%5Btt_news%5D=108886&cHash=492a52982829a445d4e53a45d27e0048

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået en flot og sanselig sansehave med alle de elementer, som vi oprindeligt planlagde, og borgerne benytter den flittigt, og de oplever stor glæde ved det. Borgerne bliver også sansestimuleret, og kan derfor bedre få ro og slappe af efterfølgende.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle sansehavens aktiviteter er helt perfekte til målgruppen. Vi har et ønske til haven fremadrettet, nemlig et overdækket område, sådan at borgerne bedre kan sidde ude i både høj sol - uden at blive forbrændt og også selv om det regner lidt.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv