Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sansehave og træningsstier

Plejecentret Solbakken

Om donationen

Plejecentret Solbakken i Randers vil give beboerne mulighed for at tilbringe flere timer udenfor. Derfor oprettes sansehaver, som inviterer til udeliv samt stier med træningsstationer og pladser, som motiverer til at gå længere. Der vil komme et underlag, hvor det er trygt at gå eller køre i kørestol, og der vil blive etableret stier i forskellig længde og med stationer på vejen, hvor man kan træne, eller hvor sanserne stimuleres. Også andre borgere i området får glæde af projektet, da der vil være offentlig adgang til stierne.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Plejecentret Solbakken
Støttet beløb
348.000 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes ret godt og bliver bedre når vi i løbet af foråret får lavet nogle faste gåture og "udflugtsmål" hvor man kan gå til både på egen hånd eller i grupper eller med personalet eller familie/pårørende. Det har vi set allerede i nogen grad. Vi har sat får i indhegning og det er blevet en god sanseoplevelse - dels at se på dyrene indefra eller gå ud til dem. Og flere beboere har mere eller mindre faste ture derud. og rundt på træningsstien. Flere generationer tager også turen sammen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pr. d.d. er målet nået godt på den måde at vores ældre (beboere) kommer ud og rundt om centret og kan "træne" på egen grund. Det korresponderer godt med certificering i pædagogisk idræt som handler om at få glæden ved bevægelse ind i hverdagen - både inde og ude. Vi mistede kadencen lidt (læs: meget) under Coronaepidemien og nedlukninger. Vi glæder os til at få fuld glæde af alle områder når det bliver varmere i vejret og petanque, Krolf og i det hele taget sanseområderne bliver benyttet fuldt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja. Vi fik ikke ordentlig gang i projektet med idefasen. Så kom Coronaepidemien og vi mistede momentum. Så en bedre projektering og udførsel af det. Vi har brugt egne håndværkere til at udføre det meste af arbejdet og kommer til at fortsætte med at bruge dem til vedligehold og udbygning. Måske hvis vi havde set det fra starten at det kunne være blevet endnu bedre. Vi kunne have fokuseret mere på det nære.