Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sanseintegration

Odense Værkstederne Rytterkasernen 17-19 5000 Odense C

Om donationen

Odense Værkstederne er et beskyttet aktivitets- og beskæftigelsestilbud for personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. I afdeling Midtbyen har mange af brugerne behov for et sanserum til at bearbejde sanseindtryk. Med donationen kan der indkøbes udstyr til sanserummet, som kan være med til at give overstimulerede borgere ro, mens understimulerede borgere kan have gavn og glæde af flere former for sansestimulering.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Odense Værkstederne Rytterkasernen 17-19 5000 Odense C
Støttet beløb
57.500 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Udover overstående med booking af rummet, så bruges sanserummet af alle, uanset deres fysiske formåen, da vi har indkøbt gulvlift til formålet. Der dokumenteres løbende hos de enkelte borgere, hvordan de får gavn af Mindst 1 personale i hver gruppe er oplært i sanserummet, og har en bredere viden indenfor sanseintegration og sansebearbejdning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Fokusområdet for os har været ’En plads i fællesskabet’, for bl.a. at give flere positive sociale fællesskaber for vores borgere med fokus på sanseintegrationen. Et formål hermed har været, at flere af borgerne kommer i bedre psykisk balance, og bliver bedre til at koncentrere sig i vores aktiviteter i løbet af dagen, som vi udbyder. Vi har bl.a. fokus på arousal, hudsult og sanseforstyrrelser.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har igennem længere tid planlagt vores sanserum, hvor vi har haft en ekspert fra Multicare indenfor sanserum ude og kigge på vores lokale og komme med gode råd ift. rummet, vores borgere og indretning. Pga. Covid-19 og forlænget leveringstid har vi oplevet en del forsinkelser på vores sanserum, og er derfor kommet senere i gang med brugen end forventet. Men vi synes vi har fået de rigtig ting i sanserummet til at opfylde formålet, så vi ville ikke gøre noget anderledes

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle