Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sanserum i aktivitetstilbud

Tornhuset

Om donationen

Tornhusets 21 beboere er fysisk og psykisk udviklingshæmmede, og nogle af beboerne lider derudover af depression og skizofreni. Erfaring viser, at sansestimulering kan hjælpe til at minimere uro og voldsom adfærd og ikke mindst gøre samværet med beboere, personale og familie lettere for den enkelte. Denne donation skal derfor gå til etablering af et sanserum, så beboerne i Tornhuset m.fl. kan få stimuleret sanserne i rolige og trygge omgivelser.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Tornhuset
Støttet beløb
100.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er rigtig godt i gang med de personaleressourcer der er til rådighed, men i det nye år får vi flere faste personaler og skal udarbejde nye dagsplaner for alle, hvor der bliver mulighed for at få flere præsenteret for sanserummet og forhåbentlig implementeret i deres ugeplan.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det første mål var at få etableret sanserummet og det er nu færdigt, så det mål er nu nået til fuld tilfredshed. Vi har anvendt rummet i ca 2 måneder og kan allerede mærke en positiv effekt af det hos nogle af vores brugere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej, det er min vurdering at vi har fået det perfekte rum for de midler vi søgte og fik.