Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sanserum til P1, P2 og P3

Region Syddanmark

Om donationen

Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Region Syddanmark
Støttet beløb
328.200 kr., år 2021
Delmål
Mental sundhed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Sanserummene er implementeret som en daglig del af patienternes hverdag. Der er blevet indkøbt det ønskede inventar og sanserummene er blevet indrettet som forventet. Der arbejdes løbende videre med, at tilpasse sanserummene. Dette sker ud fra de erfaringer personalet gør sig. Vi har også fået patienternes perspektiv, ved at flere forskellige patienter spurgt ind til hvad de oplever sanserumme kan hjælpe dem med og hvad effekten heraf er, som om der er elementer der skal ændres i rummene.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er opnået, patienterne er glade for at benytte sanserummet og mærker at få ro i kroppen. Patienterne er især glade for at gøre brug af massagestolen, sammen med sanserummet, da dette giver de proprioceptive stimuli der øger kropsbevidstheden og hjælper til grounding. Sanserummet bruges ofte også forebyggende, når patienterne begynder at få det dårligt og for at mindske forpinthed og udadreagerende adfærd. Sanserummet erstatter også en del brug af PN medicin for en del af patienterne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Sanserummene har de samme muligheder, herunder kugleseng, vippestol, massagestol, beroligende billeder og lyd, boblesøjler samt div. tyngdedyner. Da patienter har forskellige diagnoser og sansesystemer, som reagerer forskelligt, er det meget forskelligt og individuelt hvad de foretrækker. Det er vores erfaring at hvis patienterne introduceres ordentligt, vil de kunne finde noget som de finder beroligende og afslappende. Der er endvidere opstartet afspændingshold i sanserum med stor succes.