Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sansestol til psyk. lidelser

Psykiatrisygehuset Slagelse, Afsnit SL5

Om donationen

Patienterne på Psykiatrisygehuset i Slagelse har forskellige psykiatriske lidelser, og flere patienter oplever udfordringer med dårlig søvn, dårlig kropsfornemmelse og uro. Afsnittet har lånt en sansestol, som de har gode erfaringer med i forhold til at hjælpe patienterne til bedre velvære, dæmpe deres angst og tankemylder og være med til at forebygge selvskadende adfærd. Med donationen kan der indkøbes en sansestol, som kan stå fast på afsnittet for at opnå bedring af den enkelte patients symptomer og på sigt fungere som et supplement eller erstatning for medicin.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Psykiatrisygehuset Slagelse, Afsnit SL5
Støttet beløb
75.000 kr., år 2022
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
- Sansestolen bliver fortsat benyttet regelmæssigt. - Sansestolen har fået en god plads på afsnittet, hvor patienterne selv kan benytte den ved behov. - Evalueringsark vil fortsat ligge synlige ved stolen. - Sansestolen er blevet en del at de mestringstilbud som personalet løbende anbefaler til patienterne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
- Langt de fleste brugere af stolen har haft positiv effekt af sansestolen. - Sansestolen bliver jævnligt nævnt på morgensamling (hvor patienterne deltager), samt i samtaler mellem personaler omkring mestringsstrategier. Derudover oplever vi, at patienter anbefaler den til hinanden. - Vi har indtryk af, at sansestolen har reduceret brugen af tvang og medicin. Dog kan vi ikke med sikkerhed sige om den har haft direkte effekt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Skalaen gav en god vurdering af effekten for både personalet og den enkelte patient, men vi kunne godt have haft mere fokus på om brug af sansestolen har haft reel og direkte reduktion af brugen af tvang og medicin.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv