Søg støtte

Søg

Selvevaluering

SATS Katastrofekursus 2020

Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selsskab (SATS) Aarhus

Om donationen

SATS (Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab) Aarhus er en nonprofit forening af frivillige lægestuderende ved Aarhus Universitet, der brænder for at fremme interesse og kompetencer inden for anæstesi, intensivmedicin, akutmedicin og traumatologi. Donationen er med til at finansiere gennemførsel af et tredages kursus for 64 studerende, hvor de undervises i avanceret førstehjælp, triagering af patienter, teamsamarbejde og kommunikation. Kurset kører for ottende år i træk og er et supplement til undervisningen på studiet, der har begrænset fokus på præhospital og generel håndtering af akut dårlige patienter.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selsskab (SATS) Aarhus
Støttet beløb
100.000 kr., år 2020
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle kursister har fået trænet deres færdigheder og er uden tvivl bedre rustet til de akutte situationer, de utvivlsomt vil møde senere i deres lægeliv.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle kursister har trænet og udviklet sig inden for avanceret førstehjælp i løbet af weekenden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Undervisning og færdighedstræning har af flere omgange vist at være den mest effektive metode til at træne og vedligeholde de færdigheder, vores kursus bygger på.

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart