Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sejlsport for kørestolsbrugere

Egmont Højskolen

Om donationen

Egmont Højskolen er en selvejende og uafhængig undervisningsinstitution med særligt fokus på mennesker med fysiske handicaps. Egmont Højskolen får støtte til at renovere en 44 fods motorsejler, så den kan medtage personer med fysisk handicap. Udover at båden skal bruges til passagersejlads, kan den også anvendes til at uddanne kørestolsbrugere i navigation
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Egmont Højskolen
Støttet beløb
100.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Birgit bliver som undervisningsskib en del af højskolens sejladstilbud til elever og kursister OG forhåbentligt også via foreningen Birgits Venner et skattet indslag i det almindelige havneliv i Hou Havn med tilbud om tursejlads i lokalt farvand for alle - også mennesker med svære fysiske funktionsnedsættelser.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ombygningen af BIRGIT er tilendebragt og skibet er gensøsat og genindviet. Der mangler stadig diverse godkendelser, så vi har endnu ikke kunnet tage det rigtigt i brug, men vi forventer at kunne opfylde de opstillede succeskriterier, da de fysiske rammer nu er optimale med niveaufri adgang til skibsdækket, mulighed for fastspænding af kørestole m.v.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle ombygningsarbejder er udført som skitseret i ansøgningen. Vi venter på de endelige godkendelser, men tror fuldt og fast, at de er formaliteter. Det eneste, der ikke er lykkedes for os, er inddragelsen af frivillige fra foreningen Birgits Venner. Her kom covid-19 epidemien i vejen, så værftet i lange perioder var lukket for udefrakommende. Vi vil efter sommerferien igen prøve at få liv i foreningen, så Birgit i fremtiden også vil kunne blive til glæde for andre end højskolens elever.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start