Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Selvhjælpsgrupper

Selvhjælp Skanderborg

Om donationen

Selvhjælp Skanderborg hjælper lokale borgere i svære livssituationer. Det gælder både børn, unge og voksne, der står i situationer som fx forældres skilsmisse, sygdom eller død i familien, ensomhed og mistrivsel. De får hjælp og medmenneskelig støtte i en svær tid, og gennem deltagelse i selvhjælpsgrupper kan de møde andre i en lignende situation. Denne donation går til, at Selvhjælp Skanderborg kan videreføre 19 igangværende selvhjælpsgrupper.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Selvhjælp Skanderborg
Støttet beløb
55.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har et solidt samarbejde med kommunen. Mange af gruppernes deltagere deler ligeledes deres oplevelse og forløb med venner, familie, kollegaer mm. Hvilket øger synligheden.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagerne er blevet mere selvstændige. De er blevet bedre til at få sagt til og fra. Flere er kommet i varigt arbejde. De fleste har fået et større og mere stabilt netværk.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej. Er gået over al forventning.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start