Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Seminar for aktive medlemmer

Landsforeningen Spor

Om donationen

Landsforeningen SPOR hjælper mennesker, der har oplevet seksuelt misbrug i barndommen. En del af foreningens frivillige har selv oplevet misbrug. Donationen går til et netværksseminar for aktive medlemmer, der ønsker at gøre en forskel som frivillige.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Landsforeningen Spor
Støttet beløb
138.520 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der var bred enighed om at gå videre og fortsætte den gode proces på seminaret, og der blev også udpeget en konkret retning, nemlig den foreningens organisatoriske udvikling. Desværre er der indtil videre kun en enkelt frivillig, som har meldt sig, og vi ved af erfaring at særligt det praktiske omkring planlægning og koordinering kræver flere personer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Opholdet og ikke mindst omgivelserne betød at deltagerne var sammen om nye oplevelser, såsom at gå i vandet, ud over det faglige indhold, som gav kendskab til redskaber til såvel afdramatisering, som at kende sine rettigheder ved. evt. uenighed. Deltagernes evaluering var positiv og lagde i sær vægt på naturens betydning for at skabe ro i samarbejdet. Der var deltagere fra forskellige lokalgrupper, som lærte hinanden at kende og fandt nye fælles arbejdsområder, såsom det kunstneriske udtryk for ordløse erfaringer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne have opdelt i workshops efter selvvalgt emne, i det deltagerne er forskellige ift kendskab og interesse for senfølgernes betydning for kommunikation og samarbejde. Af erfaring ved vi dog, at flere har det svært med at vælge og med deres følelse af at gå glip af noget. At være sammen som een gruppe er en del af opgaven for foreningen, idet de fleste med senfølger trækker sig eller bryder kontakten, hvis det bliver for svært.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle