Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Senior og depressionsramt?

DepressionsForeningen

Om donationen

Donationen går til en indsats, hvor Depressionsforeningen i samarbejde med Danske Seniorer vil øge seniorers viden om depression. Mellem 10 og 20 pct. af den ældre befolkning i Danmark har en let, middel eller svær depression. Det betyder, at forekomsten er mere end dobbelt så høj blandt de 70-85-årige som i den øvrige voksne befolkning. Undersøgelser tyder på, at mere end 60 pct. af depressionerne hos ældre forbliver udiagnosticerede, fordi depressionen kan være svær at skelne fra andre ældrerelaterede kroniske sygdomme. En anden vigtig årsag er, at ældres viden om depression er mangelfuld, og depression kan derfor blive opfattet som et naturligt og uafvendeligt alderdomstegn, som man ikke kan gøre noget ved. Indsatsen vil gennem oplysningsmateriale og foredrag udbrede viden om depression gennem Danske Seniorers 400 medlemsforeninger. Målet er, at de mange tusinde ældre, der lider af depression, kan blive hjulpet til et bedre liv med færre bekymringer og større sociale muligheder, og at de pårørende, som bærer store omsorgsmæssige byrder, også kan få hjælp til at håndtere depression hos et familiemedlem.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
DepressionsForeningen
Støttet beløb
1.390.959 kr., år 2021
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Lokalt angiver 97% at de enten har fået større viden om depression eller en bedre forståelse for hvordan det opleves at have en (survey). Men også forebyggelse hos den enkelte er steget (46%) og 24% angiver at være mere åbne (mindre tabu). Foreningerne har allerede sikret fremtidigt samarbejde - og nye projektidéer - der vedligeholder og udvikler den eksisterende opbyggede viden. Projektet har været omtalt i flere trykte medier bl.a. i et tillæg med Jysk Fynske medier med 346.000 læsere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Foredrag er afholdt i alt 108 gange med over 3400 deltagere. Et spørgeskema der udfyldt 754 gange giver følgende resultater (score af 5 mulige): Foredraget relevans: 4,8 Større viden om symptomerne på depression? 4,5 Større viden om hvordan depression behandles? 4,3 Større viden om, hvordan du kan hjælpe dig selv/ andre - hvis depression opstår? 4,3 Kunne selv overveje – eller anbefale andre - at bruge telefon-rådgivningen DepressionsLinien? 4,3 Se desuden vedhæftede uddybede slutevaluering

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Planlægning og afholdelse af foredrag er gået helt efter planen. Oplysningsmateriale (temanumre, oplysningshæfte, podcasts m.m.) var ikke færdigt da foredragsrækken indledtes (da det krævede en del forarbejde og produktionstid). I stedet udviklede vi dog faktaark. Vi vurderer, at indsatsen har været så effektfuld, at det ville have været en fordel, hvis man i udgangspunktet kunne have planlagt en længere indsats der tillod genbesøg, så en større målgruppe kunne nås og læring kunne måles.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende