Søg støtte

Søg

Selvevaluering

SeniorKraft - Sunde seniorer

Fonden DGI-huset

Om donationen

Aldersgennemsnittet blandt befolkningen er stigende. Om få år vil mere end hver 4. borger være over 65 år i Aarhus. Ifølge undersøgelser kan en række aldersrelaterede sygdomme forebygges gennem sunde motionsvaner, og samtidig føler et stort antal ældre sig ensomme. Dette projekt har til formål at skabe et bredt motionstilbud for ældre, der skal øge deres fysiske og sociale sundhedstilstand. De ældre skal bl.a. tale med en sundhedsfaglig rådgiver, udøver fysisk træning og deltage i sociale aktiviteter i form af foredrag og undervisningsforløb. Nye deltagere rekrutteres gennem et samarbejde med patientforeninger og gennem markedsføring af tilbuddet. Det forventes at 500 ældre vil deltage i projektet. Efter projektperioden forventes tilbuddet at fortsætte gennem egenbetaling af deltagerne. Endvidere vil der blive udarbejdet manualer, der gennem DGI videreformidles til andre idrætsforeninger for at sprede ordningen til flere steder i landet.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Fonden DGI-huset
Støttet beløb
1.000.000 kr., år 2018
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Antallet af deltagere er nu blevet så stort, at tilbuddet fremadrettet vil være selvkørende finansieret via egenbetaling fra deltagerne. Og vi oplever hen over vinteren 2022/2023 fortsat vækst i deltagerantallet, og udvider derfor tilbuddet med flere forskellige træningshold.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er nu kommet gennemsnitligt 400-500 tilmeldte ældre i DGI huset, der flere gange ugentligt deltager i motionstilbud i DGI huset. Særligt populært har været det fælles mødested, som gruppen har haft ifm træningen. Corona situationen har desværre forlænget forløbet og har i perioder sat os tilbage, da gruppen af ældre har været forsigtige i at mødes. Det er derfor tilfredsstillende, at vi efter 4 år stort set er lykkedes med målsætningen, fordi Fonden bevilgede forlængelse af projektperioden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mener at projektet langt overvejende er lykkes. Eneste malurt: De gentagne tvangsnedlukninger under Corona epidemierne har sat projektet tilbage i flere omgange.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende