Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Side-by-side cykel med el

Autisme Center Vestsjælland

Om donationen

Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Autisme Center Vestsjælland
Støttet beløb
40.000 kr., år 2023
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Borgerne er fortsat glade for aktiviteten. De udviser glæde før og under aktiviteten, i form af smil, glade lyde og grin. Efterfølgende har borgerne været motorisk afbalanceret, hvilket har givet en øget trivsel samt mindre stress.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har oplevet stor glæde af den nye cykel hos vores borgere. En af vores borgere har brugt cyklen til indkøb, som erstatning for at køre i bus Borgerne har udvist stor glæde i sammenhæng med brug af cyklen. Vi har særligt observeret at en af vores borgere har haft færre affektudbrud. Cyklen har ligeledes styrket relationen mellem borger og personale, samt skabt et fælles tredje.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vejret har ikke tilladt os at komme afsted på cyklen, alle gange borgerne har efterspurgt det. Så for en større succesrate skulle projektet have været startet før. Cyklen blev først leveret efterår, og vi ville ikke udskyde opstarten, da vi vurderede at vores borgere havde stor glæde ved at bruge cyklen. Derved havde udbyttet været større, hvis vi ikke havde været hindret af sne og is. Aktiviteten har for nogle af borgerne været koblet til bestemte personler, hvilket vi skal arbejde på i teamet.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv