Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sikker medicin til børn & unge

Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Om donationen

I Danmark er cirka 12.000 børn og unge anbragt uden for hjemmet, hvoraf cirka 4.300 er anbragt på en institution. En stor del af de anbragte børn har problemstillinger, der behandles medicinsk. Ansatte på bostederne har oftest en socialfaglig uddannelse uden sundhedsfaglig træning og mangler derfor kompetencer til at varetage børnenes medicinering. Med denne donation ønsker Dansk Selskab for Patientsikkerhed derfor at udvikle et kompetence- og patientsikkerhedsforløb, der skal reducere risikoen for medicinskader hos børn og unge ved at øge kompetencer i medicin og sikkerhed hos ikke-sundhedsfagligt personale. Kompetenceforløbet vil bl.a. indeholde undervisning om lægemidler, potentielle problemer ved lægemidler, principperne i patientsikkerhed og lignende, som deltagerne undervejs vil afprøve i praksis på deres bosteder. Efter udviklings- og afprøvningsforløbet skal kompetenceforløbet udbredes til FADD’s godt 100 medlemsinstitutioner. Sammenlagt vil 325 ansatte være med i afprøvningen af det nye forløb.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Støttet beløb
517.200 kr., år 2018
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I meget høj grad I meget ringe grad

Mål

I meget høj grad I meget ringe grad

Aktiviteter

I meget høj grad I meget ringe grad

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet