Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sjælesorg til Søs

Danske Sømands- og Udlandskirker

Om donationen

Denne donation går til udvikling og afprøvning af et online chattilbud for danske søfolk. I otte af verdens havne er der sømandspræster, der besøger de danskflagede skibe, men den traditionelle organisering med en udstationeret præst og en lokal dansk kirke er ikke tilgængelig alle steder, ej heller tilstrækkelig fleksibel, da skibene kun er i havn i få timer. Søfolkene bruger sjældent hinanden til dybe samtaler, da kulturelle normer og sprog sætter begrænsninger. Besætningerne er mindre end før i tiden, og der er altid flere forskellige nationaliteter ombord – men relativt få danskere. Derfor er der behov for et tilbud om anonymt at kunne chatte med en sømandspræst på sit eget sprog.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Danske Sømands- og Udlandskirker
Støttet beløb
186.688 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da projektet ikke er afsluttet endnu, er det ikke besluttet, hvorvidt det skal fortsætte efter endt projektperiode. På baggrund af opbakning fra branchen til en online tilstedeværelse, vi vil fortsætte med en virtuel kontakt til de søfarende. I en periode, hvor sømandspræsterne ikke kunne besøge skibe som normalt var de alle sammen med til at bemande chatten. Fremadrettet vil det også blive sådan, at den virtuelle indsats skal integreres i sømandspræsternes øvrige arbejde.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektperioden er udvidet fra et til tre år og afsluttes 1/3/23. Corona umuliggjorde sømandspræsters besøg på skibe og behovet for virtuel tilstedeværelse voksede. Derfor åbnede chatten allerede 22/3/20. Grundet den forhastede opstart var der ikke tilstrækkelig branding fra projektets start og der er fortsat ikke gennemført nogle samtaler. Søfolk og rederier har taget godt imod tilbuddet og vi forventer at chatten vil blive anvendt i takt med yderligere branding.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Chatten ville formentligt være blevet brugt mere på nuværende tidspunkt, hvis vi fra begyndelsen havde udført en gennemarbejdet kommunikationsindsats. WhatsApp er en meget anvendt kommunikationskanal for søfarende. Vi er i gang med at udvide, så man også kan chatte derfra. Med undtagelse af disse to justeringer, er der ikke på nuværende tidspunkt andet vi vurderer skulle være gjort anderledes.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet