Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Skolestarthjælp

Dansk Folkehjælp

Om donationen

Donationen går til at give børn af enlige forsørgere på overførselsindkomst mulighed for at anskaffe sig skolestartudstyr, så de får en god første skoledag. For skolestartende børn betyder det overordentlig meget, at de, som de allerfleste andre klassekammerater, kan møde op med en ny skoletaske og tilhørende udstyr. Især det at kunne dele oplevelsen af at være ’på omgangshøjde’ med de andre børn, når de møder ind til første time, er af stor betydning. Projektet skal gøre det muligt, at børn fra økonomisk dårligt stillede familier udstyrsmæssigt kan møde til deres livs første skoledag på samme niveau som deres klassekammerater, så børnene ikke vil blive udsat for en stigmatisering af de andre elever. Projektet støtter indkøb af udstyr til skolestart som skoletaske, penalhus, drikkedunk, madkasse, læringsmidler og en tablet. Donationen gør det muligt at hjælpe ca. 1.500 børn af socialt udsatte enlige forsørgere i 2022.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Dansk Folkehjælp
Støttet beløb
200.000 kr., år 2022
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I meget høj grad, idet det for første gang blev muligt for Dansk Folkehjælp at tilgodese alle godkendte ansøgere. Det er højest usædvanligt, at organisationen får mulighed for at hjælpe alle godkendte ansøgere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Svarmulighederne på nedenstående er: god-middel-dårlig 92% af de familier, som har svaret vurdere vores Skolestarthjælp som god. 85% vurderer indholdet som god. 92% af børnene vurderer at Skolestarthjælpen er god. 94% vurderer at barnets første skoledag var god. 91% vurderer at Skolestarthjælpen har bidraget til en bedre start på skolen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
94% fandt værdien af Skolestarthjælpen god, så ud fra tilbagemeldingerne fra vores familier, så er der meget stor tilfredshed med hjælpen og dens sammensætning, så barnet selv kan vælge præcis den skoletaske, penalhus m.m., som de ønsker.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start