Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Smerteinfo.nu

Odense Universitetshospital

Om donationen

Denne donation skal bruges til etablering af smerteinfo.nu, der skal samle evidensbaseret viden om kroniske smerter til patienter og pårørende. I Danmark lider omkring 850.000 voksne mennesker af hyppigt tilbagevendende eller konstante smerter. For en del af de smerteramte danskere resulterer smerterne i hårdt belastede liv og meget lav livskvalitet. Kroniske smerter stresser på mange niveauer bl.a. ved tab af kontakt til arbejdsmarkedet og tab af de vante roller i familien og blandt venner og bekendte. Udover at skulle leve med smerterne rammes mange af depression, angst, isolation, søvnforstyrrelser samt hukommelses- og koncentrationsbesvær. Med støtte og den rette viden kan smerteramte lære at leve med smerterne, og de kan få en hverdag til at hænge sammen. Målet med smerteinfo.nu er derfor at tilbyde lettilgængelig viden til patienter og deres pårørende, så de kan træffe beslutninger, fx om fortsatte udredninger, behandlinger og individuelle tilpasninger i deres hverdag på et informeret grundlag.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Odense Universitetshospital
Støttet beløb
2.259.600 kr., år 2017
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Smerteinfo er blevet en del af Smertecentre Syds DNA. Vi arbejder allerede nu på at gøre det til en del af vores behandling og vil også (når corona igen tillader det) bruge det i vores uddannelse af fagpersonale. Der er dedikeret personale, der løbende skriver artikler og opretholder hjemmesiden. Dette bifaldes af afdelingsledelsen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Smerteinfo er en platform hvor evidensbaseret og opdateret viden bliver stillet til rådighed for mennesker med kroniske smerter. Tone og form er valgt så den imødekommer de barrierer for videnssøgning vi afdækkede gennem vores workshops. Emnerne dækker bredt fra medicin og træning til intimitet og arbejdsproblemer. Alle artikler forsøger at afdække myter og i tilgængeligt sprog forklare hvad eksperter på området ved. Sitet udbygges med flere artikler og vedligeholdes i takt med ny viden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft stor gavn af arbejdet med patientpanelet og de professionelle konsulenter vi har haft tilknyttet. Undervejs opdagede vi at personalet, der skulle skrive artiklerne havde behov for at blive bedre rustet. Med Trygfondens velvillighed blev det muligt for os at frigive midler til at lave workshop med personalet samt at deltage i kursus ved Netdoktor. I bakspejlet ville vi gerne have haft flere ressourcer til produktionen af indhold, som er blevet til i en travl hverdag.