Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Snoezelrum

Sødisbakke. Et regionalt tilbud

Om donationen

Beboerne på Bo- og Aktivitetstilbud Kuben har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og mange har en diagnose inden for autismespektrumforstyrrelser. Beboerne har særlige reaktioner på sansestimuli, og de har vanskeligt ved at bearbejde de sanseindtryk, som de får i løbet af deres hverdag. Med donationen kan der etableres et snoezelrum, hvor beboerne kan få hjælp til at få den rette sansestimulering, der enten hjælper dem med at komme op eller ned i arousal. Det skal gøre det lettere for beboerne at håndtere fysisk berøring i hverdagen og hjælpe dem til ikke at blive overstimulerede, når de fx bevæger sig rundt uden for Kuben.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Sødisbakke. Et regionalt tilbud
Støttet beløb
40.000 kr., år 2021
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Rummet er ikke etableret til fulde endnu, da der fortsat er et par elementer der er under udarbejdelse, hvorfor det er svært at måle fyldestgørende på dette endnu.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Rummet er udarbejdet med fokus på Kubens borgers behov for sanseindtryk, hvorfor at dette er med til at leve op til målet for etableringen af projektet. Vi har indtil videre oplevet én succesfuld oplevelse med en beboer, som var motorisk urolig, som fandt ro ved at opholde sig i vandsengen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Rummet er ikke etableret til fulde endnu, da der fortsat er et par elementer der er under udarbejdelse, hvorfor det er svært at måle fyldestgørende på dette endnu.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår